Planeringstjänster

Planeringstjänster

suunnitteluttamispalvelut

God planering är halva jobbet. Det gamla talesättet stämmer. Vid planeringen av byggnadsprojekt, såväl nybyggnads- som reparationsprojekt, deltar i allmänhet flera planerare och personer med specialkunskaper samt experter.

Med avseende på upphandling, start och slutförande av projekt är det av yttersta vikt att projektet har så bra planeringsprogram och planeringstidtabell som möjligt samt den erfarna yrkeskunskap som TTC Infrapalvelut Oy erbjuder och som håller i alla trådarna under hela planeringen.

TTC Infrapalvelut Oy erbjuder endast erfarna och högklassiga planeringstjänster. Den högklassiga planeringen framskrider inom den tidtabell man satt upp för planeringsprogrammet. På så sätt kan man garantera att även själva projektets upphandling, genomförande, färdigställande och ibruktagande håller tidtabellen.

Till våra planeringstjänster hör bl.a:

Planeringens start

 • Förundersöknings- och behovsprövningstjänster
 • Analys och utvärdering av helhetsplaneringarna
 • Planeringsprogram och -tidtabell
 • Underlag till anbudsförfrågan
 • Konkurrensutsättning
 • Behandling av anbud
 • Avtalsförhandlingar
 • Avtal angående planeringstjänster

Planering

 • Möten angående planeringstjänster
 • Koordinering av planeringen
 • Tekniskt förverkligande och kvalitetsövervakning
 • Ekonomisk och tidsmässig övervakning och rapportering
 • Granskning av färdigställda planer
 • Sammanställning av planer för upphandling
 • Planeringstjänsterna i receptionsskedet

Exempel på referenser för våra planeringstjänster är:

Pyhäjärvi hälsocentral, nybygge, 4600 brm2 , planeringsprogram, konkurrensutsättning av planeringen, planering, Pyhäjärvi stad 2013 – 2014.

 

Kontaktformulär

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

* merkityt kentät ovat pakollisia täyttää

[contact-form-7 id=”95″ title=”Palvelut_sv”]