Startside

[layerslider id=”2″]

TTC Infrapalvelut Oy

TTC Infrapalvelut Oy är ett serviceföretag inom infrabranschen och husbyggnadsbranschen som producerar högklassiga expert-, upphandlings-, planerings- och byggledartjänster som tar kundens behov i beaktande.

Vi fokuserar på våra kunder; de behov samt målsättningar som projektets beställare eller byggledare har.

Redan i början av projektet går vi tillsammans med kunden igenom vilka behov och mål projektet har, dess omfattning, tekniska och kvalitativa målsättningar samt tidtabeller och ekonomiska mål.

Vi erbjuder en heltäckande projektservice gällande olika utredningsuppdrag, planerings- och byggledarprojekt, reception, verksamhet angående ibruktagning och garantitid samt tillverknings-, anskaffnings- och konkurrensservice som rör dessa.

Förutom den heltäckande servicen kan vi även utgående från kundens behov ge service under ett visst skede i projektet.  Även då får kunden sakkunnig, erfarenhetsbaserad och högklassig service där projektets kommande skeden och kunden önskade slutresultat tas i beaktande.

Vi erbjuder vår service såväl till nybyggnads- och reparationsprojekt som till underhållsprojekt.

All vår serviceverksamhet styrs av bästa möjliga kvalitet, gediget kunnande, absolut tillförlitlighet samt med fokus på kunden.

Ta kontakt så kan vi tillsammans se hur vi kan betjäna Dig.

TTC Infrapalvelut Oy i er tjänst!

 

News

[srp post_limit=’3′ widget_title_hide=’yes’ display_thumbnail=’no’ post_date=’no’ post_content_length=’80’]