Asiantuntijapalvelut

Suunnitteluttamispalvelut

Hankintapalvelut

Tarjoamme asiantuntijapalveluita uudisrakentamiseen, korjausrakentamiseen, sekä hoidon ja ylläpidon hankkeisiin tai projekteihin.

Hankkeen tai jonkin hankkeen osaprojektin läpivienti on erittäin vaativa työ. Niihin sisältyy useita eri vaiheita, joissa TTC Infrapalvelut Oy voi toimia asiantuntijapalvelutehtävissä. TTC Infrapalvelut Oy johtaa hankkeen tai osaprojektin kokonaisuuden läpi laadukkaasti ja teknistaloudellisesti tehokkaasti.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita myös moniin erilaisiin infraomaisuuden hallintapalveluihin, kuten erilaisiin kartoitus-, inventointi-, selvitys-, kuntokartoitus-, rakenteenparantamis-, suunnittelu- ja ohjelmointipalveluihin.
Asiantuntijapalvelut ja niiden laajuus, räätälöidään aina asiakkaamme tarpeiden mukaisesti.

Asiantuntijapalveluitamme ovat mm:

 • Esi- ja tarveselvitykset
 • Sidosryhmät, viranomaiset, käyttäjät
 • Aikataulut
 • Budjetointi- ja kustannusarviot
 • Tekniset vertailut
 • Toimenpide-esitykset
 • Hoidon ja ylläpidon erikoistehtävät
 • Asiantuntijalausunnot
 • Rakenteenparantamissuunnittelu
 • Päällystesuunnittelu
 • Päällysteiden korjaussuunnittelu
 • Tie- ja katumerkintöjen suunnittelu
 • Työturvallisuuskoordinointi

Esimerkkinä asiantuntijapalveluidemme referensseistä on:

Asemakaavatiestön inventointi, kuntokartoitus ja peruskorjaus-tarvemäärittely, sekä suunnittelun ja peruskorjauksen ohjelmointi 2012 – 2017, tilaajana Pyhäjärven kaupunki.

Suunnitteluttamispalvelut

Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty. Vanha sanonta pitää paikkansa.

Rakennushankkeen, niin uudisrakentamisen kuin korjausrakentamisenkin suunnitteluun osallistuu yleensä useita suunnittelijoita, erikoisosaajia ja asiantuntijoita. TTC Infrapalvelut Oy tarjoaa suunnitteluttamiseen ammattitaitoista ja luotettavaa suunnitteluttamispalvelua.

Hankkeen tai projektin hankintojen, aloituksen ja läpiviennin kannalta on ehdottoman tärkeää, että hankkeella tai projektilla on paras mahdollinen suunnitteluohjelma ja suunnitteluaikataulu.

Suunnittelu etenee laadukkaasti ja aikataulussa TTC Infrapalvelut Oy:n laatimien suunnitteluohjelman ja suunnitteluaikataulun mukaisesti. Näin voidaan varmistaa myös itse hankkeen tai projektin oikea-aikaiset hankinnat, läpivienti, valmistuminen ja käyttöönotto.

 

Suunnitteluttamispalveluitamme ovat mm:

Suunnittelu

 • Suunnitteluiden kilpailutus
 • Suunnitelusopimukset
 • Suunnittelupalvelukokoukset
 • Suunnitteluiden koordinointi
 • Teknisten toteutusten ja laadun valvonta
 • Taloudellinen ja aikataulullinen valvonta
 • Valmiiden suunnitelmien tarkastaminen
 • Suunnitelmien kokoaminen hankintoja varten

Esimerkkinä suunnitteluttamispalveluidemme referensseistä on:

Pyhäjärven terveyskeskuksen, uudisrakennus, 4600 brm2, suunnitteluohjelma, suunnitteluiden kilpailutus, suunnitteluttaminen, 2013 – 2014, tilaajana Pyhäjärven kaupunki.

Hankintapalvelut

Julkisen tilaajan ja rakennuttajan hankintoja ohjaa hankintalaki, jonka me TTC Infrapalvelut Oy:ssä tunnemme läpikotaisin.

Hankkeen tai projektin läpiviennin kannalta on ehdottoman tärkeää, että hankinnat suoritetaan järjestelmällisesti, oikea-aikaisesti ja oikein.             

Voit olla varma, että materiaalien, palveluiden, urakoiden hankinnat hoituvat oikeassa aikataulussa, teknistaloudellisen tehokkaasti ja laadukkaasti, kun TTC Infrapalvelut Oy palvelee sinua.

Hoidon ja ylläpidon, kuten alueiden ja väylien kesähoidon ja talvihoidon urakoiden hankintoja ohjaa yleensä pitkäaikaisista sopimuksista johtuen vuosikello. TTC Infrapalvelut Oy palvelee järjestelmällisesti sovittu ajanjakso kerrallaan.

Hankintapalveluitamme ovat mm:

 • Tarveselvitykset
 • Suunnitelmien kokoaminen ja tarkastukset
 • Hankintailmoitukset
 • Tarjouspyyntöasiakirjat, kaupalliset ja tekniset
 • Tarjouspyyntö ja kilpailuttaminen
 • Tarjousten käsittely
 • Urakkaneuvottelut
 • Hankinta-, palvelu- ja urakkasopimukset
 • Hankinnan aikaiset seuranta-, valvonta- ja vastaanottopalvelut
 • Käyttöönoton ja takuuajan palvelut
 • Luovutukset tilaajalta käyttäjälle
 • Hoidon ja ylläpidon vuositarkastukset ja välivastaanottopalvelut
 • Hankintojen teknistaloudellisten ja sopimusteknisien mahdollisuuksien ja riskien arviointi

Esimerkkinä hankintapalveluidemme referensseistä on:

Ylläpidon hankintapalveluiden puitesopimus 2013 – 2016, tilaajana Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella ja olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

7 + 2 =